Arizona Country Dance

Informácie o nás

Dámska country skupina ARIZONA bola založená 10. septembra 2005. Zakladateľkou a vedúcou skupiny je Tatiana Kmetz. Prisťahovala sa do Hronoviec zo Spojených štátov z Arizony. Za 10 rokov pobytu v tejto krajine si osvojila veľa tancov vo westernovom a modernom country štýle. Keďže jej miesto bydliska v Arizone bolo v tesnej blízkosti hraníc s Mexikom v mnohých country tancoch prelínajú sa aj prvky kultúry z tejto exotickej krajiny. 
      Skupina Arizona stretáva sa na nácvikoch 1x v týždni. Okrem toho, stretávajú sa členky skupiny aj v inom čase, aby sa zabavili, relaxovali a vzájomne sa lepšie spoznali. K prezentácii westernových tancov, country tancov, ale aj mexického folklóru si tanečnice sami zhotovujú oblečenie. Snažia sa o to, aby bolo čo najviac autentické k typu predvádzaného tanca. Využívajú vzory oblečenia, ktoré priniesla vedúca skupiny priamo z Arizony. 
       

Text spracovala vedúca Dámskej country skupiny Arizona z Hronoviec, Tatiana Kmetz

História projektu

 Dlhoročnými odbornými poradkyňami tejto skupiny sú profesionálne učiteľky country tanca - Shirley Williams a Jane Riester z Arizony. Obe boli inštruktorkami vedúcej skupiny Tani Kmetz, ktorá dodnes s nimi spolupracuje. Súborom prešlo za 5 rokov existencie 20 tanečníc. V súčasnosti sa ich počet ustálil na 14. Sú to ženy stredného veku, rôznych záujmov a profesii. 

Naši užívatelia

      Zámerom skupiny, okrem vlastného potešenia z tanca, je rozdávať radosť vďačným divákom a podľa možnosti, predstaviť v autentickej podobe piesne a tance z južnej časti Spojených štátov a Mexika. 

      Text spracovala vedúca Dámskej country skupiny Arizona z Hronoviec, Tatiana Kmetz.