Arizona Country Dance

Informácie pre návštevníkov

28.02.2011 01:07

Dlhoročnými odbornými poradkyňami tejto skupiny sú profesionálne učiteľky country tanca - Shirley Williams a Jane Riester z Arizony. Obe boli inštruktorkami vedúcej skupiny Tani Kmetz, ktorá dodnes s nimi spolupracuje. Súborom prešlo za 5 rokov existencie 20 tanečníc. V súčasnosti sa ich počet ustálil na 14. Sú to ženy stredného veku, rôznych záujmov a profesii.